کی میتونه؟

کی میتونه حدس بزنه که چرا من الان انقدر خوشحالم؟؟؟؟؟؟؟؟نیشخند

هرکی درست حدس بزنه خیلی باحالهنیشخند

/ 11 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
چوب کبریت

به نظرم اون مخاطب خاص رو دیدی[نیشخند] مرخصی بهت دادن یا اینکه بحران روحیت حل شده اینا حدسای من[نیشخند]

امین

کنکورو تر زده بودی؟[زبان] بیا پیشمون[گل][چشمک][نیشخند]

شتاو

شخص شخیصی را ملاقات نموده ای![نیشخند] خوش به سعادتت[رویا]

مهدی

صددرصد تو اتاق فکری[زبان]و داری به این فکر می کنی که این شنبه رو استراحت کنی[پلک] شماره اونایی که صداشون خوبه[چشمک]رو هم پیدا کردی[شوخی]

شتاو

اه کجایی مریم خب بیا بگو ببینم دیگه...[ابرو]

یارو رو دیدی؟![نیشخند]

مهدی

خوب 4سال دست رو دست گذاشتید و هیچ کاری برامون نکردید[عصبانی] حالا هم ازمون توقع مدال دارید.[کلافه] خوب معلومه همون دور اول از دور مسابقه خارج می شیم[گریه] تازه هنوز به وعده های دور قبلت هم عمل نکردی[عصبانی]دریغ از یک سکه[کلافه] ........... داره باورم مشه بوسف کرمی هسم[نیشخند]

رضا (دَرهم)

بعله ماحسودیمان شد، چرا این ها همه مخاطب خاص دارند؟[گریه] ما نداریم[نیشخند]

محمد

زیارت قبول[نیشخند][زبان]